Privacyverklaring

Home • Extra • Privacyverklaring

Ik, Bram de Boer, ben de eigenaar van Graphix Development en neem uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en waarom ik deze verzamel. Ook leg ik uit hoe ik deze gegevens beveilig en met wie ik ze deel.

Welke persoonsgegevens verzamel ik?

Ik verzamel alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om mijn diensten te kunnen leveren. Dit zijn onder andere:

Waarom verzamel ik deze gegevens?

Ik verzamel deze persoonsgegevens om de volgende redenen:

Hoe beveilig ik uw persoonsgegevens?

Ik neem de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en neem passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal of andere vormen van misbruik.

Met wie deel ik uw persoonsgegevens?

Ik deel uw persoonsgegevens alleen met derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact met mij opnemen via de contactgegevens op mijn website.

Ik behoud het recht om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.